EL CONTRABAIX

22 09 2009

contrabaix Instrument cordòfon, de la família de corda fregada. El més greu de la seva família i també el més gran (es pot tocar de peu).
El contrabaix es pot tocar amb arquet (fregat) o fent pizzicato (és a dir, tocant les cordes directament amb els dits).

L’arquet està fet de crinera de cavall.

Pot formar part de l’orquestra simfònica, de l’orquestra de cambra, de formacions diverses de corda, d’agrupacions de jazz o blues i de la cobla.

És l’únic instrument de la cobla de corda. És una part fonamental en les sardanes ja que s’encarrega d’una part molt important a nivell rítmic. Normalment es col·loca entremig de les dues fileres de la cobla. Just a la banda oposada de l’altre instrument que no és de percussió, el tamborí, que també compleix una funció únicament rítmica dins dels instruments de la cobla.


Anuncis
EL TROMBÓ

22 09 2009

Trombó

És un instrument aeròfon (de la família de vent-metall). Està format per un llarg tub doblegat i per fer les notes pot utilitzar dos sistemes diferents. Un, amb pistons com la trompeta i l’altre sense pistons. Quan no porta pistons utilitza una vara per poder fer les notes i és el trombonista qui ha de saber a quin lloc ha de posar la vara perquè soni bé.

Es bufa pel broquet, col·locant-lo davant dels llavis, i l’aire surt per la campana.

Pot formar part de l’orquestra simfònica, de la cobla, d’agrupacions de vent diverses, de la banda musical, d’agrupacions de jazz o dixeland…

LA TROMPETA

22 09 2009

trompeta4

És un instrument aeròfon (de vent metall), molt semblant al trombó. Està construït amb un tub de metall llarg i cargolat i les notes s’articulen mitjançant els pistons o vàlvules. Té tres pistons i es toquen amb la mà dreta, mentre se subjecta amb la dreta. Es bufa pel broquet, col·locant-lo davant dels llavis, i el so surt per la campana. Dels instruments de metall és el més agut i el més petit.

Pot formar part de la cobla, de l’orquestra simfònica, de la banda musical, d’agrupacions de vent diverses, de formacions de jazz o de dixieland…

EL FISCORN

22 09 2009

fiscorn4

El fiscorn és un instrument aeròfon (de vent-metall) típic de Catalunya. Consisteix en un tub cònic cargolat que es va eixamplant a mesura que s’acosta a la campana. Per sonar utilitza un broquet o embocadura. Per canviar les notes utilitza un sistema semblant a la trompeta o la trompa, és a dir, uns cilindres o pistons que poden pujar i baixar segons quina sigui la nota que es vulgui tocar. Forma part essencial de la Cobla.

EL TIBLE

22 09 2009

tible2

És un instrument aeròfon i de doble canya fabricat a partir de la fusta del ginjoler. És molt semblant a la tenora, però la diferència principal és que el tible no te la campana metàl·lica, i la tenora sí. Té un so estrident i penetrant molt apropiat per fer de solista, que és una de les seves funcions en la Cobla. A primera vista, el tible s’assembla una mica al clarinet. Però hi ha una diferència fonamental: el clarinet té una sola canya muntada en una embocadura rígida. En canvi, en el tible bufem directament sobre la doble canya que hi ha fixada al tudell.

LA TENORA

22 09 2009

tenora2

És un instrument de vent-fusta (aeròfon) de doble canya que està fabricat gairebé del tot amb fusta de ginjoler (el ginjoler és un arbust). La part inferior de l’instrument -que es diu campana o pavelló- està fabricada de metall perquè soni més fort.

La tenora és un dels instruments més importants de la cobla, és el que normalment fa de solista. És típic de Catalunya.

EL FLABIOL I EL TAMBORÍ

22 09 2009

tamboriflaviol

El flabiol i el tamborí són dos instruments de la cobla que els toca la mateixa persona.

El flabiol és de la família de vent fusta.

El tamborí és de percussió, de membrana. De fet, és l’únic instrument de percussió que hi ha a la cobla.

El flabiol és toca amb la mà esquerra i el tamborí es pica amb la dreta.